Stora Halangen   Bygningene
Les mer om hovedhuset her
Tårnhuset ble bygget i 1879 av Jonas Wessel. Fronten av bygget vender mot Teåkerssjöen og jernbanen, mens baksiden vender mot den gamle hovedveien. Tårnet hadde ingen annen funksjon enn å imponere reisende med jernbanen. Det som i dag er malt blått, var grønt. Inntil rundt 2008 hadde bygget skifertak fra eget skiferbrudd. Legg merke til vinterhagen som ble revet kanskje rundt 1940-50. Døren er bevart i god skikk. Den er to-fløyet, og spisset i toppen. Vi har også funnet bjelker som er gjenbrukt, festebolter i veggen og fundament for pilarer. Det er usikkert om nåværende fundament er hevet, da det er to lag med ulike steinertyper. Spilene på arkene er bevart. Spilret i tårnet er delvis bort og det samme er det østlige på taket. Bildet er hentet fra et postkort fra ca. 1905.
Les mer om hovedhuset her.
Låven ble bygget rundt 1879. Den har en grunnflate på ca 500kvm. Til tross for størrelsen, ble den utvidet kort tid etter den stod ferdig. Låven er bygget i tømmer dekorert med snekkerglede. Fronten er panelt med rupanel og pofilert lock-list. Låvebrua hviler på 3 jernbaneskinner. Grunnmuren består av kraftig hugget stein. Under låven er det to kjøreganger hvor det var mulig å kjøre igjennom. Deler av gulvbordene stammer fra bord brukt til å trille traller under byggingen av jernbanen. Låven er "malt" med tradisjonell slamfarge i rødt og gult. Bare gavlveggen er modernisert i forbindelse med råteskader på tømmer og innredning av deler av høyloftet. I stallen er det bygget båser for hest.
Salmakerens hus ble revet av tidligere eier rundt 2008 og jeg vet derfor ikke hvordan det så ut. I dag står kun grunnmuren igjen. Kjelleren kan ha fungert som jordkjeller for hovedhuset. Inngangen til kjelleren har en fin buegang laget av tynne skiferplater.'(Bildet er tatt fra innsiden.) Lignende bueganger finnes på jernverksruinene på Bäckefors. I etasjeskillet over grunnmuren ble det benyttet jernbaneskinner.

 

 

 

ETTERLYSER BILDE ELLER TEGNING AV SALMAKERENS HUS!

 

Pumpehuset var opprinnelig bygget for melkeseparasjon. Det antas å være av nyere dato.

Matkjelleren er sprengt inn i fjellet. Bak tredøren er en solid jerndør med lås.

Grisehuset er også bygget i tømmer, og kledd med fine små skiferplater fra skiferbruddet på eiendommen. Det er i dag så forfalt at det ikke lar seg redde. Huset vil bli dokumentert og fotografert for ettertiden.

Stabburet, eller rettere betegnelse "loftet", står i all sin prakt. Antas at det er bygget i Norge, og montert på samme tid som de øvrige bygningene. Taket er dekket med skifer fra skiferbruddet. Veggene er innsatt med tjære. I taket i første etasje henger fortsatt jernkrokene som ble benyttet til tørking av kjøtt. Det er kraftig jerngitter i vindusåpningen, og kraftig lås-slåe på døra. Her skulle ikke tyver kunne stjele kjøttet. Av ukjent årsak har stabburet fått et utradisjonelt fundament. Jeg vil tro det er en nødreparasjon. Så lenge det står stødig, må andre oppgaver prioriteres.
Statarlängan er bygget i 1710. I dag er eiendommen med 2 mål tomt skilt ut.
Steinhuset. I kjøkkenhagen finnes ruiner etter et mindre steinhus. Funksjon er usikker. Kjøkkenhagen ligger i dag utenfor eiendommen.
Badehuset. Ved Teåkersjöen skal det ha vært et badehus. Hele området sør for den nye hovedveien er avstykket.

 

 

ETTERLYSNING! Er den noen som vet mer om bruken av steinhuset.