Stora Halangen   Dalslandsbanen, bygget av Wessel & Sandell i 1879

Les alt om Dalsland Järnväg på Historisk.nu

Tegningen viser åpningen av Dalslandsbanen i 1879, og er tegnet av en ung Carl Larsson for ukebladet Ny Illustrerad Tidning (1865-1900). Øverst ser man Kong Oscar 2 ankommer i båt1 til Trollhättan2 og reiste videre med Bergslagsbanan3 til Mellerud. I midten vises utsikten fra Dals Rostock.

Til høyre for denne vises skiferutstillingen til Halängen skifferbrott. Denne ble plassert på Dalskog stasjon der åpningstoget med Kong Oscar 2 og hans følge gjorde en liten stopp. Wessel benyttet sjansen til å markedsføre skiferindustren som var en av de største arbeidsplassene i Dalskog. Under ser vi en utstilling fra jernverket i Bäckefors.

Det store bildet viser kongen som åpner Dalslandsbanan på Ed jernbanestasjon. Nederst ser vi paviljongen som ble bygget for anledningen. Steinstøtten nederst til venstre må være minnesteinen til Jonas Wessels kollega, Erik Sandell, som døde av sykdom før banen var ferdig. Etter Wessels død i 1884 ble det også reist en minnestein ved fontenen.

Tegningen kan være fra Trollhättan, og viser sannsynligvis kongens ankomst med båt.

(En lignende tegning av Carl Larsson er fra Lindholmens varv i gamla Göteborg 1875.)

1 Troligen HMS Drott (se video).
2 Troligen Trollhättan med Grand Hotell (revet 1913) i bakgrunden.
3 Bergslagsbanan fra Göteborg og frem til Kil (Värmlandsbanan-Kongsvingerbanen) ble åpnet 1879.

 
 

Bildet er fra Fredrikshald (Halden).

Les alt om Dalsland Järnväg på Historisk.nu