Stora Halangen   Hovedhuset

Jonas Wessel bygde det spesielle tårnhuset som sto ferdig i 1879, samme året som Dalslandsbanen ble åpnet. Huset viste seg ikke mot daværende hovedvei som går på baksiden av huset, men derimot mot jernbanen. Det herskser liten tvil om at Jonas Wessel anså jernbanen som fremtiden.

Hustaket var kledd med skifer fra eget skiferbrudd rett bak huset. Det var fire imponerende spir på taket. Veggene ble kledd med profilert panel og etasjedelerer. Det er lagt ned mye arbeide i snekkerglede. Huset var malt i hvitt og grønt. Det er ingen kjeller da hele huset er bygget på en berg-rygg.

Hele huset er bygget med både stående og liggende tømmer. I gangene var det lasert pærlestaff panel og i oppholdsrommene var veggene kledd med strie (spennduk) og maskinpapp. Vi har ikke funnet tegn på at det fantes tapeter, men tror at veggene kan ha vært dekormalt. Fargeprøver viser at det meste var malt med mørke brune farger.

Huset har tre etasjer. Det finnes to trapper, hovedtrappa og pigetrappa. Det har to piper, en norsk en-kammer (storpipa) og en som har fire kammer. Takhøyden er rundt 3,5m.

I første etasje finnes en stor matsal. Fram til 2023 var det installert kjøkken i matsalen. Samtidig ble det gamle kjøkkenet bakenfor piketrappa innredet til kjøkken. Fremfor matsalen lå en punsjveranda som hadde tilgang gjennom doble dører fra matsalen. Matsalen har husets fineste listverk i taket. Det var oppdelt i ruter som var dekormalt. Midt i taket er en stor takrosett. Videre fantes det et kontor/sovrom og pigerom. I tilknyttning til det gamle kjøkkenet var det utgang til forrådet som ble tilbygd på baksiden av huset.

Gjennom doble dører i andre etasje kommer en inn i herresalongen. Her finner en husets mest imponerende takrosett og en fantastisk speil-kakkelovn. Rommet har også store vinduer som slipper inn mye lys og varme. Fra salongen kunne man komme rett inn i et sovrom. I dag er dette delt opp med et bad. Doble dører førte videre inn til festsalen med sin imponerende kakkelovn og to takrosetter. Etter at vinterhagen ble revet, ble det laget en balkong utenfor festsalen. Videre er det nok en ny dobbel dør inn til et rom som i dag brukes som soverom. Også dette rommet har rosett i taket. Om rommet hadde et annet formål vet vi ikke. Begge soverommene i andre etasje har bakdør til pigetrappa.

I tredje etasje er alt panelet, dører og tak revet ned av forrige eier. Det som gjenstår, er tømmeret som er husets bærende konstruksjon. I gulvbordene kan vi allikevel lese hvordan rommene var oppdelt. Kom man opp hovedtrappa kom en først inn i en hall med to dører og en korridor gjennom etasjen. Rett frem var det et rom med kakkelovn og skråtak. På husets bakside var det et rom, også med kakkelovn og full takhøyde. Dette rommet hadde dør til pigetrappa. Videre fantes det to rom med skråtak og uten fyring. Innerst er tårnrommet med sine store vinduer og veldig stor takhøyde. Her har det vært en imponerende peis.