Stora Halangen   Parken med promenadestiene
Wessel anla en park med flere promenadestier på eiendommen. I dag er det vanskelig å finne spor etter parken, som dessverre er blitt delt i to av riksveien. Kartet er hentet fra et lite hjørne av et stort kart fra slutten av 1800-tallet. Langs 1700-tallsveien øverst i kartet til venstre, var det dammer med påfugler, svaner og ender. Den dag i dag finnes det en masse trær og planter som må være plantet. Dessuten finnes det flere steinsettinger. Vi antar at de brukte rallarne til å sette opp disse. Wessel hadde jo 1400 mann i arbeide på Dalslandsbanan å ta av. Det finnes også fire stein-/jordhauger vi ikke vet hva er. Hele anlegget har vært til privat fornøyelse, hvor de promenerte eller red på hest. Skogstyrelsen har funnet området så interessant, at deler skal ligge urørt i 50 år
Vi har startet det "umulige" å finne igjen stiene og rydde dem. Datakart, satellittbilder og GPS er til liten hjelp. 1800-tallskartet er altfor unøyaktig. Vi hadde ryddet ca. 50 m innover i skogen da vi forsto at dette var feil. Året etter fant vi en ny trasé, der vi fant ut at jord var gravd ut på den ene siden, og fyllt på den andre siden. Vi har fått ryddet et godt stykke innover i parken, og anskaffet stubbefres for å komme gjennom med gressklipperen. Ca 200m av 2-3km er gjennfunnet og ryddet.
Wessel anla en park med flere promenadestier på eiendommen. I dag er det vanskelig å finne spor etter parken, som dessverre er blitt delt i to av riksveien. Kartet er hentet fra et lite hjørne av et stort kart fra slutten av 1800-tallet. Langs 1700-tallsveien øverst i kartet til venstre, var det dammer med påfugler, svaner og ender. Den dag i dag finnes det en masse trær og planter som må være plantet. Dessuten finnes det flere steinsettinger. Vi antar at de brukte rallarne til å sette opp disse. Wessel hadde jo 1400 mann i arbeide på Dalslandsbanan å ta av. Det finnes også fire stein-/jordhauger vi ikke vet hva er. Hele anlegget har vært til privat fornøyelse, hvor de promenerte eller red på hest. Skogstyrelsen har funnet området så interessant, at deler skal ligge urørt i 50 år
Stien blir brukt daglig året om.

 

.