Stora Halangen   Restaurering

Februar 2015
Motorsagmasakeren på tømmervegger

Tidligere eiere har brukt motorsag på tømmerveggen for å få plass til microovnen. Tømret er kuttet tvers av, og nesten igjennom panelet på baksiden av veggen. Videre er det laget en åpning til vindfganget fra matsalen, som er ombygd til kjøkken. Dette medførte at all varmen forsvant ut når noen åpnet hoveddøra. Vindfanget hadde fullstendig mistet sin funksjon. Dessuten var alle dører tatt ut og satt på låven. Det første ble å få dørene på plass der det var mulig. Men flere av dem var skadet av oppholdet, og trenger omfattende restaurering. Kuldedraget ble dempet ved å henge opp tunge tepper i åpningen i veggen mellom vindfanget og matsalen.


Januar 2015

Renovering av megler (trappestolpe)

Vi fikk se et gammelt bilde av en megler før den ble malt, først i gull og så i gult. I dag minner de mer om Legoklosser. På grunn av alle detaljene, var det en vanskelig jobb uten å skade treet. Men resultatet ble meget tilfredsstillende. Kula fikk til slutt ett par strøk med Benarolje. Resten av meglern skal males opp i de originale brune fargene. Håndlista er av samme type tre, og venter på samme behandling, det gjør også tre meglere til, pluss to som henger fra taket vendt nedover. For å komme til disse må vi reise stillasje i trappa.


 
Før renovering Etter renovering  
 

Oktober 2014
Renovering av kakkelovner og piper
U
tført av mur og kakkelovnsspesialisten Tilmann Hasselhorn fra Dals Rostock.

Tilmann Det er fire kakkelovner igjen i huset. Det finnes to piper, en norsk og en svensk. Den norske pipa er det svenskene kaller stor-pipa, det vil si en enkammerpipe. Pipa har sotluke fra Drammens jernverk. Den svenske pipa har 4 kammer. Vi antar at den ble satt inn da det ble installert sentralvarme en gang tidlig på 1900-tallet. Av de fire kakkelovnene er tre av dem koblet til den svenske pipa.

Da forrige eier tok vekk skifertaket og la blå takstein, forsvant også takluken og stigen på pipene. Det medførte fyringsforbud. I kontakt med feieren, fikk vi beskjed om at vi måtte sette opp godkjent takstige og pipeplattform. Fra vår side var dette lite ønskelig. Vi tok i mai 2014 kontakt med Tilmann Hasselhorn. Sammen fant vi en løsning med feieluker på loftet som vi fremla for feieren. Det medfører at øverste delen av pipa feies oppover, så man slipper å gå på taket. Dette er en helt vanlig metode i Norge, der det tillates feiing 5m oppover. I Sverige er dette ingen vanlig måte å feie på. Siden dette er en flerkanalspipe, måtte vi sette inn 4 isolerte feieluker.

Den norske pipa må enten pusses, eller aller helst må man bygge ny pipe inne i den gamle. Det kan gjøres ved å trekke fleksible syrefaste rør, eller som man gjør i Norge, senke ned keramiske elementer. På denne sitter i dag kun én kakkelovn. Tre kakkelovner er fjernet. I matsalen i første etasje skal det ha vært to kakkelovner, i dag er det kun en. I loftsetasjen er to kakkelovner fjernet, kun fundamentene i gulvet finnes tilbake.

Speil-kakkelovnen i herresalongen i andre etasje må sannsynligvis settes helt om. Det vil si at kakkelovnen plukkes helt ned, ny ovn mures opp med leire og murstein, og kakkelet monteres tilbake på plass. Siden varmebehovet er dekket av bergvarme, og at solen varmer opp herresalongen, velger vi å vente med restaurering av denne kakkelovnen og den norske pipa.

Tilmann har vist en stor respekt for gamle arbeidsteknikker og materialvalg uten kompromisser. Vi er meget fornøyd med utført arbeid.


Juli 2014
Råteskader i vannbrett og hjørnestolper

Nytt treverk er høvlet til rett dimensjon og felt inn. Profiler er kopiert fra det originale. Materialene er grunnet med linolje.