Stora Halangen   Stora Halängen
Bildet viser Jonas Wessels datter Agnes og hennes fire jenter sammen med et par kavalerer.
Bildet er tatt på trappa til verandaen foran matsalen ca. 1915. Verandaen er i dag borte, men dørene er bevart.
Vinterstemning med Teåkersjöen i bakgrunnen.

 
Utdrag fra Kulturhistorisk byggnadsinventering nr.33 från stiftelsen Älvsborg länsmuseum, Mellerud kommun, sockarna Dalskog och Gunnarsnäs 1984. Västarvet.