Stora Halangen   Tidligere eiere
1620-talet Oluff i Halengen, bonde, …”bodde på gården i all sin tid…”
1680-talet Bryngel Segolsson 1687, då 80 år gammal.
Bryngel Segolsson var Oluffs svärson och hade 1687 bott på Halängen i ett 20-tal år
1790-talet Adolf Fredrik Edling, kapten
1820-talet Mattias Hedrén, adjunkt i Dalskog
1860-talet L. P. Andersson, patron, drev skifferbrytningen
1875?-1884 Jonas Wessel, järnvägsbyggare, som på 1870-talet byggde Dalslandsbanan och Stora Halängen. Järnvägsbyggandet påbörjades den 15 december 1875 vid Torpane mittemot Reginebergs ägor i dåvarande Bäcke socken och var klart 1979.
I Ed är en minnessten uppsatt med följande inskription: ”Stenen restes till minne af Jonas Wessel 1885”. Hans änka gifte om sig med överste Knut G. K. Eklund 1886 (se nedan).
Sommaren 1877 arbetade 1400 man på Dalslandsbanan, som den då kallades. Under unionsmotsättningarna på 1890-talet ändrades namnet till Dalslands Järnväg (DJ).
1884-1901 Anna Margrethe Eleonora Wessel, enken etter Jonas Wessel.
1901-1914 Löjtnant Knut G. K. Eklund overtok eiendommen etter "Eleonoras" død 1901
1914-1916 Thorleif Wessel.
Trolig bodde hans søster Agnes her og ikke Thorleif.
1916-1918 Gunnar August Rolander (1888-1950). Lantbrukare, eier av eiendommen Stora Bredäng, Norra Björke, Älvsbo lan.
1918-1919 ? J.S.Jahre. Var dette Jørgen Sofus Jahre (1883-1919) fra Lasken gård i Sandefjord i Norge, skipsreder Anders Jahres yngre bror? Jørgen Sofus Jahre døde 1919.
1919-1921 ? Arveoppgjør etter Jørgen Sofus Jahre? En teori er at eiendommen kan ligget i skifteforhandlinger til foreldrene i Norge.
1921-1957 Sjökapten Gustaf Verner Konrad Beurling. Hans son, Arne Beurling, professor i matematik, lyckades sommaren 1940, under andra världskriget, knäcka tyskarnas kryptomaskin G-skrivaren. Leif GW Persson skriver om honom i ”Faller fritt som i en dröm” s. 549 och följande.
1957-1991 Nils Rudolf Alexander Brunsson (1887-1974), överste och attaché. 1957-61 renovering. Sonen Bengt Brunsson tog över och sålde 1991. Skogsmarken om 141,5 hektar (vatten inräknat) behåller Bengt Brunsson. {Bilde Riksarkivet}
Produktiv skogsmark:129,3 ha.
1991-2005 Agneta (senare Anielle) och Carl Magnus Strömbeck. Carl Magnus flyttade så småningom till Stockholm men kom ofta till Halängen och bodde då i tornrummet på tredje våningen, som han helt och hållet disponerade. Arealen är nu 23 hektar. 1996 Nuvarande Mellerud Halängen 1:31 – "statarlängan" avstyckas.
2005-2010 Thomas Roth.
Sambo: Daniela Forster-Howell.
2006 Thomas Roth övertar skogsmarken.
2007 Anders och Per Egonson, bröder, köper skogsskiftet.
2008 Lennart Karlsson, på grannfastigheten Liane, övertar strandängarna – omkring femton hektar -vid Teåkersviken. Stora Halängen omfattar nu 8,5433 hektar.
2011- Nåværende eiere er Stein og Marianne Hagen.

Kilde: Lars Åke Noaksson, Håkan Hultman